KONTAKT

Teniški klub Morje Portorož

Fazan 5, 6320 Portorož

Tel: 00386 31 699 013
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Facebook

Prijavnica

Prijavnica za TeddyTennis, teniško šolo in rekreativni program

 • id
 • date time
  calendar
 • calendar

Pogoji:

Cena in način plačila:

 • Uradni cenik je objavljen na spletni strani kluba: www.tenismorje.com
 • Cenik se po potrebi spremeni enkrat letno, najkasneje do 1. septembra za naslednje šolsko leto. Šolsko leto začne 1. septembra in konča 30. junija. Zimska sezona začne cca. 15. oktobra in konča cca. 31. marca, odvisno od vremena (temperature, padavin). V zimski sezoni se vadba izvaja v zaprtem prostoru.
 • Vse cene v ceniku so izračunane za 4(štiri) tedne v mesecu oziroma za 20(dvajset) delovnih dni.
 • Ker večina mesecev v šolskem letu vsebuje več kot 20(dvajset) delovnih dni, se ta razlika izenači z dela prostimi dnevi (prazniki), ter z deževnimi dnevi v poletni sezoni, ko vadba ni mogoča.
 • Klub izstavlja račune do 7. v mesecu za tekoči mesec. Računi se pošiljajo na kontaktni elektronski naslov uporabnika storitve TK Morje.
 • Vadnina se plačuje mesečno, v skladu z objavljenim uradnim cenikom TK MORJE, najkasneje do 15. v mesecu za tekoči mesec. Po tem roku se pošlje opomin z rokom plačila 8 dni. Neplačilo vadnine po zapadlosti opomina pomeni prekinitev vadbe do plačila vseh obveznosti do kluba. Račun je možno plačati tudi v gotovini trenerju ali predsedniku kluba. Pri tovrstnem plačilu bo TK Morje izdal potrdilo o plačilu računa.
 • V primeru, da je otrok zaradi bolezni ali poškodbe odsoten s treningov več kot 10 delovnih dni v mesecu, se za tisti mesec obračuna polovična vadnina.
 • V primeru, da je otrok zaradi bolezni ali poškodbe odsoten s treningov več kot 20 delovnih dni v mesecu, se za tisti mesec obračunajo le administrativni stroški v višini 20 % vadnine.
 • Morebitna opravičena odsotnost s treningov in temu primerna nižja vadnina se bo, v skladu s pogoji, poračunala v naslednjem mesecu.


Obveznosti staršev in otrok:

 • Pravočasno priti na vadbo (priporočeno 5 minut pred začetkom vadbe).
 • Plačati vsako nastalo škodo, ki bi nastala iz malomarnosti ali krivde otroka ali zaradi neupoštevanja navodil trenerjev ali pravil, ki veljajo za obnašanje na teniškem igrišču.
 • Redno in pravočasno plačilo mesečne vadnine.

TK Morje ne prevzema kakršnekoli odgovornosti v primeru:

 • Če se ugotovi, da so navedbe staršev ali otrok, neresnične oziroma nepopolne.
 • Če starši pisno ne opozorijo ekipe TK Morje na morebitne otrokove zdravstvene težave, zaradi katerih bi lahko prišlo do kakršnihkoli zapletov ali težav pri vadbi otroka.
 • Če otrok ne bo upošteval navodil trenerja o procesu vadbe oziroma kršil načela osnovnega bontona ali celo uničeval lastnino kogarkoli.
 • Če se v primeru napotitve otroka na zdravniški pregled s strani ekipe TK Morje, le-ta tega ne opravi oziroma ne prinese ustreznega zdravniškega potrdila v zvezi z napotitvijo
 • Za oblačila in osebne predmete.
 • Za morebitne klasične (tipične) telesne poškodbe.


Odpovedni rok:

Željo za prekinitev sodelovanja je potrebno podati v pisni obliki (pismo se lahko preda tudi trenerju), in sicervsaj 1 (en) mesec pred prekinitvijo sodelovanja. V nasprotnem primeru se poleg vadnine za pretekli mesec zaračuna še ena vadnina v polni vrednosti.

TK Morje se zavezuje, da bo svoje delo opravljal korektno in strokovno, ter da bo vsakemu, ki bo podal kakršnokoli pripombo, pritožbo, opažanje v zvezi z delom in odnosom ekipe TK Morje, odgovoril.Vsa morebitna nesoglasja se bodo skušala reševati po mirni poti.


------------------------------------------------------------------------------

Natisni neizpolnjeno prijavnico

 


Ostali povezani dokumenti

 

pristopna
Izpolnite in natisnite
 

soglasje
Izpolnite in natisnite

cenik

Partnerji